5. Felles språklærerdag 2017

Lørdag 1. april 2017 – Lambertseter vgs. Oslo

«Grammatikk og Kommunikasjon – venner eller fiender?»

lamberts

Reklamer